Plan lekcji i inne ważne informacje


[pobierz] 0.1 MB Regulamin-korzystania-z-podręczników
[pobierz] 0.5 MB Zintegrowana-Polityka-Bezpieczeństwa
[pobierz] 0.1 MB Rregulamin-rekrutacji
[pobierz] 0.2 MB Wniosek-o-przyjecie-dziecka-do-sp
[pobierz] 0.2 MB Wniosek-o-przyjecie-dziecka-do-gim
[pobierz] 0.1 MB kalendarz-roku-szkolnego-2017-2018
[pobierz] 0.1 MB Plan-uroczystości
[pobierz] 0.1 MB Tygodniowy-plan-zajęć-klas I-III

obowiązuje od 4 w rześnia 2017r.

[pobierz] 0.2 MB Tygodniowy-plan-zajęć-klas -IV-VII i gimnazjum

obowiązuje od 4 wrzesnia 2017 r.

[pobierz] 0.2 MB Dyżury-nauczycieli-w-roku-szkolnym-2017/2018

obowiązują od 4 września 2017r.