Rada Rodziców


Aneta Bociek – przewodnicząca Rady Rodziców


Elżbieta Ciepiela – przedstawiciel Rady Rodziców klas I-III Szkoły                                       Podstawowej


Barbara Dubiel – przedstawiciel Rady Rodziców klas IV-VII Szkoły                                    Podstawowej


Iwona Światłowska - członek Rady Rodziców


Agnieszka Zawada - przedstawiciel Rady Rodziców klas II-III Gimnazjum