Rada Rodziców


 

Aneta Bociek - przewodnicząca Rady Rodziców

 

Anna Wojciechowska - członek Rady Rodziców

 

Barbara Dubiel - członek Rady Rodziców

 

Teresa Sierak - członek Rady Rodziców