Aktualności 2020/2021


28.08.2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gręboszowie informuje, iż w związku
z istniejącą sytuacją epidemiologiczną nie będzie tradycyjnej inauguracji roku szkolnego 2020/2021.
Uroczyste Msze święte na rozpoczęcie roku odbędą się w poszczególnych Parafiach dnia 2 września (tj. w środę), zgodnie z ogłoszeniami parafialnymi.


Natomiast 1 września (tj. we wtorek) wszyscy Uczniowie przyjeżdżają do Szkoły autobusami szkolnymi, zgodnie z przyjętym już dotąd harmonogramem dowozu, według stałych tras, tak jak w dniach nauki. Po przyjeździe do Szkoły każdy uczeń przy wejściu zdezynfekuje ręce i skieruje się prosto do swojej sali lekcyjnej.
O godz. 8.00 Uczniowie spotkają się w swoich klasach z Wychowawcami w celu omówienia organizacji pracy, w tym obowiązujących procedur sanitarnych.
Uczniowie klasy I wraz z Rodzicami, na spotkanie z Wychowawcą, wejdą głównym wejściem na halę sportową. Rodziców obowiązują maseczki.
Odwóz Uczniów klas II-V autobusami szkolnymi nastąpi po około godzinie lekcyjnej, a po kolejnej godzinie odjadą pozostałe klasy. Przed wejściem do autobusu szkolnego wszyscy Uczniowie zobowiązani są do założenia maseczek.

11.09.2020

Odsłonięcie i poświęcenie tablicy przy cmentarzu wojennym w Ujściu Jezuickim

Dnia 30 sierpnia br. przy cmentarzu wojennym w Ujściu Jezuickim została odsłonięta i poświęcona tablica informacyjna w języku chorwackim i polskim, opisująca udział m.in. żołnierzy chorwackich- członków 31.Batalionu Strzelców Polowych z Zagrzebia w starciach wojennych, które rozegrały się w maju 1915 roku na obszarze wzdłuż rzeki Dunajec. W walkach tych poniosło śmierć ponad 130 zagrzebskich Strzelców, którzy są pochowani na tym właśnie cmentarzu. Łącznie spoczywa na nim 352 żołnierzy. Tablica upamiętnia żołnierzy chorwackich i wszystkim w Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zginęli podczas I Wojny Światowej.

10.09.2020

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej w Gręboszowie

Rok 2020 został ustanowiony „Rokiem Bitwy Warszawskiej”, dla uczczenia pamięci i oddania czci obrońcom Ojczyzny z 1920 roku. Z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gręboszowskiej na terenie naszej gminy, 
w dniu 23 sierpnia 2020 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej.