Historia


Przed szkołą..
Przed szkołą..

Szkoła Podstawowa w Gręboszowie została wybudowana  jako odezwa na apel „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego” w czynie społecznym, przy pomocy finansowej Polonii amerykańskiej oraz państwa. Budowa trwała od 1963 do 1964 roku. Uroczyste otwarcie miało miejsce 24 stycznia 1965 roku, a    uczniowie rozpoczęli w niej naukę  1 lutego. Nowej szkole nadano imię Bohaterów Westerplatte .  

Po sprowadzeniu prochów mjra Henryka Sucharskiego na Westerplatte w 1971r., rozpoczęto starania o zmianę imienia Szkoły.

6 października 1972r. patronem Szkoły został Syn Ziemi Gręboszowskiej, mjr  Henryk Sucharski.

Od 1września 1973r. placówka zaczęła funkcjonować jako Zbiorcza Szkoła Gminna do której uczęszczało 310 uczniów w 12 oddziałach. 

W dniu 5 maja 1974r. odbyła się uroczystość przekazania  Szkole Sztandaru,  ufundowanego przez Komitet Rodzicielski i odsłonięcie tablicy pamiątkowej, wmurowanej w korytarzu Szkoły, ufundowanej przez  Bank Spółdzielczy w Gręboszowie.  Na tablicy widnieje napis: ,,RODAKOWI  NASZEJ ZIEMI GRĘBOSZOWSKIEJ  BOHATERSKIEMU  OBROŃCY WESTERPLATTE  MJR  HENRYKOWI  SUCHARSKIEMU  W  HOŁDZIE  MIESZKAŃCY  I  MŁODZIEŻ   GMINY  GRĘBOSZÓW”.

Komitet Rodzicielski sfinansował również wykonanie  popiersia  Patrona z napisem:

,,SYN  ZIEMI  GRĘBOSZOWSKIEJ  DOWÓDCA  OBRONY  WESTERPLATTE  1-7 IX 1939”,

 które usytuowano obok pamiątkowej tablicy.  Przed budynkiem Szkoły stoi pomnik  mjra Henryka Sucharskiego, którego  uroczyste odsłonięcie odbyło się 4 września 1994r. z udziałem westerplatczyków.

      Po wprowadzeniu  państwowej reformy oświatowej w 1999r. i utworzeniu gimnazjów, placówka stała się Szkołą 6 -klasową. Przeprowadzono w niej szereg remontów, powstała pracownia informatyczna.

   Nadany przeszło 30 lat  temu  Sztandar Szkoły stracił  na aktualności. Obecnie  ma on jedynie wartość historyczną. 12 czerwca 2008r., odbyła się  uroczystość przekazania Szkole nowego Sztandaru. Głównym jego fundatorem   było Stowarzyszenie Parafii Gręboszów w Chicago, które już wcześniej wspierało placówkę w zakupie m.in zestawów komputerowych, oprogramowania, programów multimedialnych.

Budynek i jego pomieszczenia są przystosowane do osób niepełnosprawnych (podjazd do budynku, łazienki z odpowiednim wyposażeniem). Ostatnio dokonano jego ocieplenia i wykonano nową elewację.

Dnia 12 września 2012r. została oddana do użytku nowa, pełnowymiarowa hala sportowa wraz z zapleczem (siłownia, pokój nauczycieli w. f., magazyn sprzętu sportowego, szatnie, natryski ) oraz dodatkowe 4 sale dydaktyczne. Przed budynkiem w ramach programu ,,Radosna Szkoła” został wybudowany duży plac zabaw.

Oprócz 9 sal dydaktycznych Szkoła posiada także m.in.:

-2 pracownie informatyczne (15 i 17 stanowisk) z dostępem do Internetu;

-bibliotekę z czytelnią i 11 stanowiskami komputerowymi;

-salę zabaw i gier dla uczniów kl. I-III;

-kuchnię i jadalnią.

Prawdziwą chlubą jest ,,Izba Pamięci” poświęcona Patronowi Szkoły Podstawowej , w której obok dokumentów z Nim związanych są zbiory militariów, a także eksponaty w postaci dawnych przedmiotów codziennego użytku.

Wejście do Szkoły zdobi okazały ogród kwiatowy.

Od dnia 1 września 2012r. w rozbudowanym obiekcie powstał Zespół Szkół w Gręboszowie , w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego i Gimnazjum im. Stefanii Łąckiej

 

Popiersie Patrona w holu szkoły
Popiersie Patrona w holu szkoły

HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

Rok tysiąc dziewięćset trzydziesty dziewiąty

 Walczyłeś o polski port

 Walczyłeś o nią Ojczyznę świętą

 I dzień i całą noc

  

           To właśnie Ty, to właśnie Ty

            Jesteś nam patronem

            Walczyłeś tam by Niemiec wróg

            Uciekał z polskich ziem

   

Lud nadwiślański Ciebie pamięta

 Majorze Sucharski

 Byłeś Ty uczniem wzorowym w szkole

 I dobrym żołnierzem

   

         To właśnie Ty...........

 

  Synu wsi naszej, wsi-Gręboszowa,

 Czuwaj nad nami wciąż.

 Przyrzeka Tobie dziś dziatwa szkolna,

 Brać z Ciebie zawsze wzór.

   

       To właśnie Ty...........

   

Jesteś nam wzorem, jesteś wsi chlubą,

 Bohaterem Polski.

 My dziś z pokłonem hołd Ci składamy,

 By uczcić imię Twe.

 

       To właśnie Ty...........

 

 

 

HYMN GIMNAZJUM

 

 

1. Na Powiślu żyła tu,

 i ubogim był jej dom,

 niech Stefanii Łąckiej głos,

 dotrze do nas z górnych stron.

 

 

Refren 1:

 

Być dobrym człowiekiem,

 wielkie serce mieć,

 dzielnie znosić znoje,

 przeciwności też.

 W duszy utrapieniu,

 w górę wznosić wzrok,

 tego nauczyłaś,

 w okupacji mrok.

 

 

2. Solidarny jest nasz głos,

 to Gimnazjum woła cię,

 przyjdź i zostań pośród nas,

 w polskiej szkole w każdy czas.

 

 

Refren 2:

 

Niech nie zapominam,

 aż po dni mych kres,

 że w tym życiu "mam być",

 "mam być" a nie "mieć".

 Niech nie zapominam,

 prawdy wielkie trzy,

 Bóg, Człowiek, Ojczyzna,

 tak jak chciałaś Ty.

 

 

Muzyka; Stanisław Piękosz

 Słowa: Jolanta Apryasz