Rada Rodziców


Pani Lucyna Zając – przewodnicząca Rady Rodziców


Pani Paulina Gil - Koziara

 

Pani Marzena Nowak