Wizja i Misja Szkoły


NASZA SZKOŁA ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWUJE UCZNIA

DO DALSZEGO ŻYCIA

 

 

1.Struktura naszej szkoły opiera się na współpracy trzech stanów: nauczycieli, uczniów

    i rodziców.                                                

 

2. Swoje działania opieramy na prawdzie, miłości, mądrości.

 

3. Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli, wyboru dróg życiowych   

    i kreatywnego myślenia.

 

4. Uwrażliwiamy uczniów na innych ludzi.

 

5. Podstawą naszego działania jest zdobywanie, pogłębianie i przekazywanie przydatnej

    wiedzy.

 

6. Mamy świadomość użyteczności edukacji w całym życiu człowieka.

 

7. Uczymy miłości do Wielkiej i Małej Ojczyzny, szacunku do narodu polskiego, jego

    historii, kultury i tradycji.

 

.