Nauczyciele


 

 

Dyrektor Szkoły:

 

Jerzy Misterka - mgr matematyki

 

Studia podyplomowe - zarządzanie i przedsiębiorczość  w oświacie

 

 

 

1. ks.Wiesław Babiarz – mgr prawa kanonicznego

 

2. Beata Brożek – mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

    studia  podyplomowe – historia

 

3. Anna Chmura – magister geografii
     studia podyplomowe – informatyka (w zakresie informatyka w szkole)
     nauczycielskie kolegium języków obcych – język angielski

 

4. Lidia Dąbroś – magister biologii

     studia podyplomowe – chemia
     studia podyplomowe - przyroda
     kurs kwalifikacyjny – Wychowanie do życia w rodzinie  

 

5. Anna Dembińska – mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

    i przedszkolnej z terapią  pedagogiczną

    studia  podyplomowe – sztuka – plastyka i muzyka

 

6. Marta Kochan – magister geografii
       studia podyplomowe – matematyka
       Egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

7. Sabina Kuta –  mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

 

8. Małgorzata Mastalerz – magister historii
      studia podyplomowe – informatyka (w zakresie informatyka w szkole)

 

9. Emilia Misterka - mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

    i  przedszkolnej, bibliotekarstwo

    studia  podyplomowe - zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie

 

 10. Anna Radło – mgr filologii polskiej

      studia podyplomowe – historia 

      studia podyplomowe w zakresie pedagogiki społeczno-opiekuńczej z diagnozą
      i terapią pedagogiczną

 

11. Teresa Rumas – SN wychowanie fizyczne

 

12. Anna Ruta – magister wychowania technicznego
      studia podyplomowe – informatyka
      kurs kwalifikacyjny: sztuka - plastyka - muzyka,
      studia podyplomowe : oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej 

 

13. ks. Andrzej Sobol - magister teologii

 

14. Anna Szarek - magister filologii polskiej

      studia podyplomowe - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 

 

15. Katarzyna Szczygieł – mgr filologii angielskiej

 

16. Aleksandra Świerczek– magister języka niemieckiego

 

17. Małgorzata Woziwoda-Skrzyniarz – magister fizyki
      studia podyplomowe – matematyka

 

18. Małgorzata Woziwoda – magister wychowania technicznego
      studia podyplomowe – wychowanie fizyczne

 

19. Jadwiga Woźniak – mgr filologii polskiej